COACH- OCH LEDARUTBILDNING

Coach- och ledarutbildningsprogram

  • Inriktning:  Coachande ledarskapsstil, situationsanpassat ledarskap, effektiva och meningsfulla möten och samtal, att bygga feedback-kultur, coachande teamskap, stresshantering samt coach- och ledarkompetenser.
  • Målgrupp: För ledare, chefer och teamchefer samt interncoacher.
  • Form: Personlig och professionell utveckling hand i hand, med perspektiven inifrån och ut & utifrån och in, för varaktig utveckling och resultat.

Utbildningar och workshops med relevanta kunskapsmoduler, interaktiva övningar, reflektion, praktisk träning, feedback och coachning. Egna praktiska uppgifter och uppgifter med andra deltagare mellan kurstillfällena är en viktig del.

Översikt över våra olika program