INDIVIDUELL UTVECKLING

Individuella utvecklingsprogram

  • Inriktning:  Självledarskap, inspirerande och motiverande ledare, balans – helhetsvälmående, stärkande outplacement och transformation mellan olika faser i livet.
  • Målgrupp: Främst för ledare, chefer och andra nyckelpersoner samt privatpersoner. Främst längre skräddarsydda program innehållande både struktur och metodiskt tillvägagångssätt, med stort utrymme för flexibilitet.
  • Form: Personlig och professionell utveckling hand i hand, med perspektiven inifrån och ut & utifrån och in, för varaktig utveckling och resultat.

Vi arbetar med väl beprövade coachningsmetoder och ramverk, feedback, KBT/ACT/TtT-inriktade samtal och som bollplank och utbildare.

Vi skapar inspirerande mål och fokus, och gör en enkel handlingsplan. Vi arbetar med en mängd verktyg för att utveckla ökad självmedvetenhet och lärande med aktiva handlingar och praktiserande – för att skapa nya stärkande vanor.

Översikt över våra olika program