TEAMUTVECKLING

Teamutvecklingsprogram

  • Inriktning: Effektiva och välmående team, inspirerande samarbete, meningsfulla möten och feedback-kultur.
  • Målgrupp: Främst för ledningsgrupper, säljteam och andra affärsgrupper samt familjer. Främst längre skräddarsydda program innehållande både struktur och metodiskt tillvägagångssätt, med stort utrymme för flexibilitet.
  • Form: Personlig och professionell utveckling hand i hand, med perspektiven inifrån och ut & utifrån och in, för varaktig utveckling och resultat. Team workshops med interaktiva övningar, reflektion, praktisk träning, feedback och i kombination med individuell coachning.

Vi arbetar med en mängd väl beprövade verktyg med fokus på att utveckla ökad medvetenhet och lärande för att skapa nya stärkande vanor och teamklimat.

Översikt över våra olika program