SAMARBETEN

Inner & Outer Management AB samarbetar med professionella coacher och konsulter som har gedigen erfarenhet av att arbeta med människors och teams växande i företag och organisationer.

De coacher, konsulter och utbildare vi samarbetar med har en kombination av:

  • rik erfarenhet av eget operativt och strategiskt ledarskap, affärsutveckling och förändringsarbete i näringsliv och organisationer
  • mångårig och gedigen erfarenhet av professionell coachning och facilitering av chefer, ledare, medarbetare och team
  • bred och djup kunskap och erfarenhet från områdena personlig utveckling, stresshantering, mindfulness och meditation

Värdegrund

« Personlig och professionell utveckling hand i hand.
Inifrån och ut & utifrån och in.»

Exempel på samarbetspartners