VÅRA PROGRAM

Våra program för professionell och personlig utveckling skapar tillsammans en helhet. Du stärker din mentala och emotionella intelligens genom ökad självinsikt och självkännedom samt genom ökad medvetenhet om andra individer och deras behov och beteenden. Det sker i kombination med att du får lära och träna praktiska verktyg och förhållningssätt för utvecklande förändring och transformation – oavsett om det handlar om att utveckla ditt självledarskap eller att leda ett team och andra människor.

Individuella utvecklingsprogram

Våra individuella utvecklingsprogram är inriktade på självledarskap, inspirerande och motiverande ledare, balans – helhetsvälmående, stärkande outplacement och transformation mellan olika faser i livet.

Mer information om programmet

Teamutvecklingsprogram

Våra teamutvecklingsprogram är inriktade på effektiva och välmående team, inspirerande samarbete, meningsfulla möten och feedback-kultur.

Mer information om programmet

Coach- och ledarutbildningsprogram

Våra coach- och ledarutbildningsprogram är inriktade på coachande ledarskapsstil, situationsanpassat ledarskap, agilt ledarskap, effektiva och meningsfulla möten och samtal, att bygga feedback-kultur, coachande teamskap, stresshantering samt coach- och ledarkompetenser.

Mer information om programmet

Meditations- och mindfulnessprogram

Våra meditations- och- mindfulnessprogram är inriktade på att lära och träna medveten närvaro, kännedom och medvetenhet om dig själv, kännedom och medvetenhet om dig själv i relation till andra, emotionell intelligens, stresshantering samt program för helhetshälsa.

Mer information om programmet