MEDITATIONS- OCH MINDFULNESSPROGRAM

Meditations- och mindfulnessprogram

  • Inriktning: Lära och träna medveten närvaro, kännedom och medvetenhet om dig själv, kännedom och medvetenhet om dig själv i relation till andra, emotionell intelligens, stresshantering samt program för helhetshälsa.
  • Målgrupp: För ledare, chefer och medarbetare samt privatpersoner. Individuellt och i grupp.
  • Form: Personlig utveckling, med perspektiven inifrån och ut & utifrån och in, för varaktig utveckling och resultat. Den personliga utvecklingen bidrar till professionell utveckling.

Utbildning och workshops med relevanta och passande utbildningsavsnitt, interaktiva övningar, praktisk träning och individuell coachning. Stor vikt vid att bygga medvetenhet och nya stärkande vanor i vardagen.

Översikt över våra olika program